Proč se ale dosud nic nedělo? Na děčínský magistrát se totiž v poslední době obrátila řada lidí. Domy totiž stojí na poměrně frekventovaných místech a vzhledem k tomu, že jsou již dlouhé roky opuštěné, začínají se měnit v ruiny. Toho navíc často využívají bezdomovci, kteří v domech v Zámecké ulici v samotném centru Děčína nebo na Kamenické přebývají.

„Požádali jsme stavební úřad, aby v domech provedl kontroly. Stavební úřad uložil majiteli provedení nezbytných stavebních úprav, které domy zajistí. A to včetně termínů. Jde o bezpečnost našich občanů a nechceme, aby tyto domy byly ostudou města," říká primátor Děčína František Pelant.

První termín byl na konci října. To si chtějí úředníci zkontrolovat příští týden. Další práce by pak měly být hotové do konce listopadu.

Dříve prý stavební úřad 
s domy Jana Davida Horskyho nic dělat nemohl. A to přesto, že jsou vybydlené již dlouhé roky. Problémem prý není ani to, že je dům volně přístupný. Zasáhnout mohl až tehdy, kdy začaly ohrožovat okolí. V minulosti například už muselo nechat město v jednom z domů zavřít plyn. Někdo jej totiž pustil a nechal unikat do domu. V těch nejhorších domech  už musel magistrát nechat na svoje náklady zazdít dveře 
a okna v nejnižším podlaží. Chce tak zabránit tomu, aby do domů vnikali bezdomovci.

Problém je, že jednání s majiteli domů se komplikují. Původní majitel Jan David Horsky před časem zemřel a dědické řízení doposud neskončilo. Úřady se proto snaží komunikovat s jeho právní zástupkyní. Marně.

„Paní Blahoušová bohužel nepřebírá poštu ani v datové schránce, ani tu, kterou pošleme poštou. Dnes je ale možné doručování zásilek i v případě, kdy si ji adresát nepřevezme," vysvětluje primátor Děčína.

Tím ale kauza Horskyho domy pro magistrát nekončí.  Bude je totiž muset opravit za svoje peníze. Nejčastěji půjde o opravy střech, říms nebo zazdění dveří a oken. Podle Františka Pelanta by nemělo jít o velké zásahy, ale pouze 
o zajištění domů.

„Tak to je dobrý, město aby do toho nakonec cpalo svoje peníze," zlobí se Tomáš Navrátil z Děčína.

Zatím ale nikdo neví, na kolik takové zásahy vyjdou. Podle primátora ale nepůjde o malé peníze.

„Náklady samozřejmě budeme vymáhat soudně," dodává Pelant.

Pokud majitelé domů, kteří je získají v dědickém řízení po Janu Davidu Horskym, pokuty a náklady nezaplatí, mohou o domy dokonce i přijít.

„Existuje statut vyvlastnění, který říká, jak dlouho musí být objekt nevyužívaný a že musí ohrožovat okolí. V republice už k takovým krokům došlo, tak samozřejmě zvážíme i tuto variantu," dodává primátor.

Krátce před svou smrtí nabídl Horsky domy zpět městu. požadoval ale za nemovitosti, které koupil za částku lehce převyšující patnáct milionů korun, téměř dvacetinásobek.

O několik let dříve chtěl Horsky za 180 bytů výrazně méně, 72 milionů. Ale ani na tuto nabídku kvůli její nereálnosti tehdejší vedení města nepřistoupilo.

Kontaktovat bývalou právní zástupkyni Jana Davida Horskyho se redakci nepodařilo.

Peripetie s novým majitelem začaly pro nájemníky krátce po koupi domů od města. Majitel je začal nevybíravě tlačit do nových nájemních smluv a začal odpojovat plyn, elektřinu i vodu. Nájemníci se proto obrátili na policii i na soudy.

Především za opakované přerušování až úplné zastavení dodávek vody a nesplnění předběžného opatření, podle kterého se měl o obnovení dodávek postarat, vyměřil děčínský okresní soud vlastníkovi domů v červenci roku 2005 třísettisícovou pokutu. Pravomocnou sankci Horsky ale neuhradil a vodovodní kohoutky zůstávaly dál suché. Nezaplatil dokonce ani následnou pokutu ve výši čtyři sta tisíc korun, vázanou na nucený výkon rozhodnutí, které na podnět právníků některých nájemníků vydal soud v Děčíně, a které ústecký krajský soud potvrdil.

Problémy se svými domy měl Jan David Horsky i v Ústí nad Labem, kde mu je prodali i přesto, že v té době již byly známy zkušenosti z Děčína.