Lidé jednoznačně rozhodli, že se jim více líbí varianta architekta Elana Neumana Fesslera. Ta získala celkem 2 416 hlasů, varianta architektonické kanceláře re:architekti studio pak 291 hlasů.

„Chtěli jsme znát názor lidí, který z návrhů na úpravu prostoru pod ferratou se jim líbí více. Při našem rozhodování budeme ale také brát zřetel na realizovatelnost návrhu, cenu, a především bezpečnost návštěvníků,“ vysvětlil náměstek primátora pro územní a investiční rozvoj Vladislav Raška.

Děčínští radní problematiku zázemí pod ferratou projednají na některém z nejbližších jednání.

Varianta architektonické kanceláře re:architekti studio získala 291 hlasůZdroj: Město Děčín

Varianta architektonické kanceláře re:architekti studio získala 291 hlasů