Nejčastěji při vypalování trávy vzplanou sousední louky, nebo dokonce i lesy. Lidé, kteří se snaží ulehčit si práci vypalováním staré trávy, se ale dopouští nezákonného jednání.

„Pálení staré trávy i ostatních porostů v souvislých plochách je zákonem o požární ochraně zakázáno. Fyzické osobě, která vypaluje porosty, lze uložit pokutu do výše 25 tisíc korun,“ říká krajský mluvčí hasičů Lukáš Marvan.

Podle jeho slov hrozí při pálení staré trávy nebezpečí přenesení požáru na jiný objekt nebo plochu podobnou té spalované, a to po povrchu suché vegetace, zanesením ohně větrem nebo i proudy horkých spalin s jiskrami a přenesením ohně v podloží. Poslední nebezpečí je aktuální zvláště v lesích nebo na plochách, kde je silnější vrstva lesní hrabanky nebo nedostatečně mineralizovaných zbytků organických látek z dřívější vegetace.

„Takový oheň může doputovat na vzdálenost desítek metrů a objevit se i po několika dnech. Bohužel může nastat i udušení lidí v kouři a uhoření při nezvládnutém, původně jen malém kousku vypalované plochy,“ doplnil Marvan.

Hasiči každoročně vyjíždějí k desítkám případů pálení trávy. Hlavní sezóna paličů je na podzim a na jaře, kdy vzplane nejvíce požárů pocházejících od vypalování trávy.