Například na turistické cestě od Tří pramenů jsou nyní dvě takové nádrže, každá o objemu 20 tisíc litrů. Na některých místech jsou ale ještě větší. Například ty, které s sebou přivezli slovenští hasiči, mají objem až 54 tisíc litrů. To stačí například k naplnění třinácti malých nebo šesti velkých cisteren.