Stavebníkům přibude od počátku letošního léta další povinnost. Na stavbách musí mít nejen hasicí přístroj, ale i hlásiče požáru. Ukládá jim to vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb, která začne platit od prvního července.

„Nové legislativní opatření se vztahuje na každého, kdo po tomto termínu zahájí výstavbu nebo požádá o kolaudaci nových objektů včetně rodinných domků,“ připomněla vedoucí státního požárního dozoru a zástupkyně ředitele děčínského územního odboru Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Ladislava Moravcová.

Pokud se týče signalizace požáru, neměla by chybět v žádném objektu, který v půdorysu zabírá plochu sto padesáti metrů čtverečních. Zavedením téhle povinnosti po vzoru norem Evropské unie se Česká republika a její integrovaný záchranný systém snaží eliminovat rizika rozšíření požáru v objektu tím, že hlásič jeho vznik včas oznámí.

„Zkušenosti z jiných zemí, kde podobná povinnost platí řadu let, hovoří jasně. Díky hlásičům tam výrazně klesly způsobené škody na majetku a hlavně si požáry nevyžadují už tolik lidských obětí, jako dříve,“ upozornila Moravcová.

Na území České republiky zemřelo v průběhu letošního prvního čtvrtletí při požárech pětatřicet lidí. Byli mezi nimi i nešťastníci, kteří na rozšíření plamenů v rodinném domku nedokázali včas reagovat, protože oheň je přepadl ve spánku. Bohužel, v některých případech šlo i o alkoholické opojení viníků požáru, kteří usínali s hořící cigaretou odloženou mimo popelník.

„Kdyby měli ve svém bytě nebo domě požární signalizaci, byla by přece jen naděje, že se probudí a přivolají hasiče a nebo si alespoň zachrání život,“ poznamenal vyšetřovatel děčínských hasičů Miroslav Svoboda.

Jsou lidé, kteří se pro instalaci hlásičů ve svých bytech a rodinných domcích rozhodli bez ohledu na to, že tuhle povinnost žádné legislativní opatření dříve neukládalo.

„Když do nového bydlené investujete skoro čtyři miliony korun, tak chcete svůj majetek ochránit co nejlépe i před požárem. Máme v domě nejen bezpečnostní alarm kvůli zlodějům, ale i několik protipožárních čidel,“ tvrdila spolumajitelka rodinného domku z děčínské Letné. Jméno zveřejnit ne chtěla.

Z hlediska dalších povinností, které stavebníkům a majitelům objektů ukládá nová vyhláška, má podle hasičů své opodstatnění i požadavek na to, aby součástí vybavenosti stavby byly hasicí přístroje. Nejlevnější z nich se dá pořídit za méně, než tisíc korun.

„To, co platí o hlásiči, že včas oznámí začínající požár, dá se říci i o této součásti vybavenosti staveb včetně rodinných domků. Někdy oheň vznikne nepozorností a dá se rychle zlikvidovat, pokud je po ruce hasící přístroj. Jenže dost lidí ho v domech nemá a tak ve zmatku chce plameny hasit vším možným, co mají po ruce. Teprve když zjistí, že jejich snažení je marné, jdou volat hasiče. Možná by oheň v zárodku zlikvidovali právě hasicím přístrojem, pokud by ho doma měli,“ uvedla Ladislava Moravcová.

Navzdory prohlubujícímu e preventivnímu působení bývá riziko požárů stále podceňovaným nebezpečím. A to nejen v objektech bydlením, ale i v mnohých podnikatelských provozovnách a areálech. Ty musí splňovat řadu podmínek včetně protipožárního zabezpečení. Podle velikosti stavby je určeno, kolik tam má být instalováno hasicích přístrojů.

„V nejednom případě se stává, že se tam v případě nových objektů objeví při kolaudačním řízení a pak zmizí a nebo se o jejich spolehlivou provozuschopnost nikdo nestará. Že nejsou v pořádku, protože podnikatelé neplnili svou povinnost nechávat je pravidelně zkontrolovat, na to se přijde až ve chvílích, kdy je pozdě. Tedy, kdy vypukne požár a jeho rozšíření se samozřejmě nefunkčním přístrojem nedá zabránit. I to se bohužel stává,“ připomněl praktické poznatky hasičů v děčínském regionu Miroslav Svoboda.