Stroje urychlují zásahy v nepůvodních smrkových monokulturách, které národní park postupně přeměňují na přírodě blízké lesy.

Harvestorové těžby byly původně naplánovány již na leden, kvůli teplému počasí však musely být odloženy, aby nedocházelo k nežádoucímu poškozování lesní půdy.

„Na harvestory, které na vhodných místech využíváme pro přeměnu lesů do přírodě blízkého stavu, pohlíží laická veřejnost často s předsudky,” řekl ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko Pavel Benda a dodal:

„Dobře provedený lesnický zásah s využitím harvestoru však trvá kratší dobu, je méně nákladný a v konečném důsledku k přírodě naopak šetrnější než jiné postupy.”

Harvestor je vícefunkční stroj, který při těžbě strom pokácí, nad povrchem odvětví, kmen nařeže na požadovanou délku a dřevo položí k cestě, odkud probíhá odvoz další technikou. Dráhu své pracovní cesty přitom podkládá klestem, který vzniká při odvětvování. Oproti jiným způsobům těžby tak odpadá vláčení kmenů porostem.

Vytěžením části stromů ze smrkových kultur se do porostu dostává větší množství světla, které potřebují ke svému vývoji listnaté dřeviny nebo jedle.
Díky těžbám a případným výsadbám připravené lesy budou v blízké době převedeny do režimu bez lidských zásahů.

Bez lesnických zásahů ve smrkových monokulturách by v Národnímu parku České Švýcarsko v budoucnu hrozilo odumírání lesa na rozsáhlých plochách a porosty by do bezzásahového režimu nebylo možné převést.

Autor: Tomáš Salov