Na jaře 2020 začali na glorietu v Růžové zahradě děčínského zámku pracovat restaurátoři. Část unikátní památky museli kompletně rozebrat a postavit znovu, s pomocí jeřábů „odlétly“ na renovaci také sochy, náročné byly i kamenické práce. Po více než roce se jedna z dominant města opět otevírá návštěvníkům, děčínský šperk opět oslňuje krásou.

Rozkvetlá Růžová zahrada s glorietem a dechberoucím výhledem na Děčín je dlouhodobě nejnavštěvovanější částí zámku. Ročně tam zavítá více než 25 tisíc turistů, výletníků i místních. „Neexistuje snad nikdo, kdo by měl v Děčíně svatbu a neměl odsud fotku. Neexistuje myslím publikace o městě, kde by gloriet nebyl. Jsme moc rádi, že se tato velevýznamná část Děčína vrací k normálnímu životu,“ přivítal znovuotevření Glorietu primátor Jiří Anděl. „Děčín a zámek mohou opět ukázat svůj šperk,“ pokračoval.

Na ochozech ještě pár soch chybí, kompletní výzdoba se má vrátit do jara 2022. „Do budoucna připravujeme také rekonstrukci sala terreny s unikátními freskami a Dlouhé jízdy,“ prozradil Anděl.

Opravou prošla nejenom dvoupatrová stavba s vrcholovou nástavbou a část sochařské výzdoby, ale i spodní parter s balustrádou, kam se vrátily květinové záhony. „Gloriet je nově nasvětlený a vyniká i při pohledu z Křížové ulice. Celá stavba tak zpět získala svou vznosnost, monumentálnost a barokní krásu a řadí se mezi vrcholné stavby raně barokní tvorby u nás,“ řekla ředitelka zámku Miroslava Poskočilová.

Samotná obnova glorietu vyšla městskou kasu na zhruba 13,5 milionu korun, Děčín ale musel vydat další peníze na nečekané komplikace. Objevily se totiž statické poruchy stavby i masivu a město je muselo nechat zabezpečit. „Prohlídkou jsme zjistili, že masiv pod glorietem vykazuje závažnou poruchu. Museli jsme tedy přistoupit k sanaci, bez které by byla existence glorietu ohrožena,“ přiblížil Anděl. Kompletně obnova i se zabezpečením stála zhruba 20 milionů korun.

Růžová zahrada, v níž v minulosti bylo až 2000 druhů růží, vznikla u děčínského zámku v 70. letech 17. století během barokní přestavby vedené Maxmiliánem Thunem. Gloriet pak nad městem bdí od 90. let 17. století. Zajímavostí ojedinělé stavby, ke které si šlechta chodívala odpočinout, je také dlouhá chodba, která vede až do kostela Povýšení sv. Kříže. Utajeně, bez zájmu poddaných, tak šlechta mohla chodit na mše.

Gloriet se podařilo zachránit v 50. a 60. letech minulého století, kdy na zámku byla kasárna. Renovací tehdy procházel i přesto, že doba památkové péči nepřála.

Během současné rekonstrukce se obnovy dočkaly všechny kamenické prvky a sochařská výzdoba. Rekonstruovaná byla kamenná dlažba, zábradlí, schodiště, vážné poruchy měl vyhlídkový pavilon, který byl na mnoha místech popraskaný. Některé části nejen vyhlídkového pavilonu, ale také schodišť a dalších částí museli restaurátoři kompletně rozebrat, snést pomocí jeřábu a pak opět vystavět. Opraveno bylo také zdivo a omítky, jemné okrové nádechy restaurátoři zachovali podle historických pramenů.

Při renovaci byly objeveny při archeologických průzkumech také některé historické artefakty, vystavené jsou právě v opraveném glorietu. Zajímavostí rekonstrukce je, že ji sledovaly také děti školou povinné. „Měli jsme tu exkurze dětí z 8. a 9. tříd, které se mohly přijít podívat, jak pracují řemeslníci, viděly, jak opravují památku podle původních postupů,“ zmínila ředitelka zámku.

Děčínský zámek chystá i na podzim bohatý kulturní program. Uskuteční se Caveman, ochutnávka vín i další akce. Také Růžová zahrada láká. „Je tu nově možnost symbolické adopce růžových keřů. Máme už asi 140 adopcí. Lidé to dávají jako nevšední dárek, chodí se na svůj keř koukat, pečovat o něj. Pro novou sezonu bychom rádi nabízeli ještě o něco více nevšedních zážitků na zámku, jako může být romantický večer pod glorietem s večeří a obsluhou v kostýmu nebo příležitost pro zasnoubení pod glorietem,“ dodala Miroslava Poskočilová.