Potvrzují to i zkušenosti posádek, které se starají o svoz této druhotné suroviny.

Kontejnery jsou prázdné

„Bohužel, naši pracovníci takové poznatky mají. Přijedou vyvézt kontejner a zjistí, že je vlastně prázdný i přesto, že běžně býval v daném místě a termínu svozu plný,“ poznamenal Martin Malát, vedoucí provozu akciové společnosti Technické služby Děčín.

Firma si dělá pravidelnou bilanci celkového objemu svážených tříděných odpadů, ale z těchto přehledů se konkrétně nedá určit, v kterých částech města ze sběrných nádob mizí papíru nejvíc.

Obecně se tak děje spíše v okrajových částech Děčína.

Některé raději zamykají

„Snažíme se modré kontejnery po svozu zamykat, ale pro lidi, kteří vidí možnost zpeněžení papíru, zřejmě nebývá až tak velkým problémem sběrné nádoby otevřít nějakým paklíčem a obsah vybrat,“ dodal Martin Malát.

V Děčíně přitom není mnoho možností, kde starý papír k prodeji nabídnout.

„Pokud vím, tak soukromé výkupny se spíše zaměřují na železo a barevné kovy, které jsou pro ně finančně lukrativnější. K nám vozí papír ve větších objemech spíše supermarkety a další firmy. Občas přijedou i lidé s vozíky. Nevylučuji, že mezi nimi mohou být i takoví, kteří papír vybrali z kontejnerů. Zjistit se to dá těžko. Při odevzdávání sběru si zapisuji jejich jména,“ uvedl Jaroslav Drbohlav, výkupčí Kovošrotu v děčínských Chrochvicích.

Sběrna za kilogram směsného papíru platí šedesát haléřů, za lepenku jednu korunu. Za noviny a časopisy inkasují prodávající korunu dvacet.

Kradou i barevné kovy

„Vůbec nejčastější na území Děčína jsou krádeže železa či barevných kovů. Ty jednoznačně převažují a každý týden zaznamenáváme i díky kamerovému systému a pozornosti obyvatel města až několik takových případů. Vybírání papíru z kontejnerů v poslední době výrazně přibylo,“ potvrdil zástupce ředitele děčínské městské policie Tomáš Pavlík.

Pobertové, kteří zpeněžují takto získaný papír, si zřejmě myslí, že se nedopouští ničeho nezákonného.

„Jenže se strašně pletou. V okamžiku, kdy se papír i další suroviny objeví v separačních nádobách, stávají se vlastnictvím firmy, která se o jejich odvoz stará. Nikdo jiný si prostě tyto suroviny nemůže přivlastňovat. A už vůbec ne způsobem, že zajedou autem ke kontejneru a ten úplně vyberou,“ dodal šéf děčínských strážníků Marcel Horák.