„Bohužel jsme z kapacitních důvodů nemohli uspokojit všechny zájemce," řekla ředitelka školy Anna Jindrová. Pastelka totiž prosazuje nízký počet žáků ve třídě. Včerejším zápisem se tak naplnila kapacita první třídy, která čítá dvacet žáků. Tradičně budoucím školákům se vstupem do školy pomáhali žáci 5. třídy, kteří se převlékli za pastelky a připravili si pro ně zajímavé a hravé úkoly a také odměny. Teprve potom vyzkoušely připravenost dětí na vstup do 1. třídy učitelky školy.