Záchranáři cvičili nejen na řece Labi, ale také v lese, kde měli za úkol v těžkém terénu hasit požár. Mimo jiné zkoušeli novou techniku pořízenou z projektu „Spolupráce při řešení krizových situací na řece Labi v česko-saském příhraničí" v evropském dotačním Programu Cíl 3.

Na české straně se cvičení zúčastnili dobrovolní hasiči 
z Horního Žlebu, Starého Města, zdravotničtí záchranáři 
z České Kamenice a Poříční oddělení Policie ČR.