Uskutečnila se v pátek večer na malém sále Společenského domu Střelnice. Na akci dorazilo téměř dvě stě lidí. Podařilo se ji zrealizovat díky příspěvkům sponzorů.

„Asistenti přišli s nápadem oslovit dospělé touto formou. Problém byl dostat větší počet dospělých Romů na jedno místo, abychom měli možnost s nimi promluvit. Prostředkem k tomu je právě zábava pro dospělé. Asistentům se podařilo sehnat od sponzorů peníze, nakoupit občerstvení a zajistit hudbu, takže náklady města v tomto směru byly nulové," vysvětlil ředitel děčínské městské policie Marcel Horák, který k účastníkům akce společně s vedoucím asistentů Milanem Horváthem a dalšími hosty promlouval.

„Chtěli jsme je seznámit s posláním asistentů prevence kriminality, s aktuálními problémy, které nás trápí v určitých lokalitách a zejména s tím, jakým způsobem by se oni sami mohli do řešení těchto problémů zapojit. Samozřejmě nešlo jen o suchou přednášku, spíše jsme se snažili diskutovat s menšími skupinkami přítomných, kteří měli snahu přispět nějakou informací či nápadem a mohu říci, že podnětů k řešení jsme nasbírali opravdu mnoho, stejně tak kontaktů na jedince, kteří jsou ochotni se do řady aktivit zapojit," doplnil Horák.

Asistent prevence kriminality je projektem Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR, který je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu. V rámci projektu pracuje v Děčíně deset asistentů, kteří mají pracovní smlouvu na dobu dvou let. Jejich mzdy i vybavení jsou plně hrazeny z prostředků ministerstva a Evropské unie.