Známá píseň Internacionála, projev tajemníka okresního výboru KSČ v podání děčínského herce Josefa Bartáka a přednes angažované poezie prezentované Andělou Gottsmanovou otevřel vzpomínkový večer na období těsně před listopadem roku 1989.

Rohový sál děčínského zámku zaplnila v úterý 27. října více než stovka obyvatel Děčína, kteří se významně podíleli na listopadových událostech ve městě Děčín.

Hosté večera si vyslechli autentické projevy komunistických předáků z období před listopadem zlomového roku 1989. „Tyto projevy jsme však museli radikálně zkrátit a upravit, jinak by se večer protáhl do pozdních nočních hodin,“ řekl děčínský archivář a jeden z pořadatelů akce Jan Němec.

Studentská demonstrace

Během večera si návštěvníci připomněli také běžnou praxi Státní bezpečnosti. Večer vyvrcholil studentskou demonstrací doplněnou transparenty s hesly jako „Havel na Hrad“či „Svobodné volby“. Samozřejmě nechybělo ani cinkání klíčů. Na boj s komunistickou garniturou o demokracii si všichni přítomní dobře vzpomněli.

Součástí večera byla i prezentace zcela nové publikace autorů Jana Němce a Petra Karlíčka Děčín 1989. Kniha přibližuje formou kalendária přehled událostí v Děčíně v průběhu roku 1989. Na dokumentárních fotografiích mohou Děčíňané poznat nejen sebe, ale i dodnes známé osobnosti města.

Akce, kterou připravila Iniciativa pro děčínský zámek společně s pracovníky Státního okresního archivu Děčín a děčínského zámku, zahájila řadu vzpomínkových programů připravovaných dalšími děčínskými organizacemi v rámci oslav 20. výročí Sametové revoluce.