Mezi nejzajímavější a také nejstarší patřily ty kostelní z Mikulášovic, velkého Šenova a Lobendavy. Vedle překrásných vyřezávaných ze dřeva nejvíce zaujal keramický smaltovaný z místní keramické dílny. Mezi vystavovanými se objevila také originální tvorba dětí z mikulášovického keramického kroužku.