Nejprve bylo ale třeba odebrat poslední chybějící vzorek, ten labský. O naplnění lahvičky labskou vodou se postarali vodnící z povodí Labe, kteří pak také slévali vodu ze všech řek a říček tekoucích na střeše Evropy, jak se někdy České republice přezdívá. Vzorek české vody pak turisté odvezou do Španělska, kde se koná tradiční evropské setkání turistů. To má letos jako nosné téma právě vodu, které je nejen na Pyrenejském poloostrově velký nedostatek. Při slavnostním ceremoniálu pak budou vzorky z celé Evropy nality do Lví kašny v Alhambře.