Právě nedaleko Pětimostí vyrůstá nejviditelnější část celé Vilsnické spojky – nová estakáda propojující Nový most s budoucí novou silnicí na Ústí nad Labem.

„Most stavíme podle plánu. V současné době máme hotová dvě pole a stavíme třetí,“ popisuje aktuální dění na Vilsnické spojce investiční referent Ředitelství silnic a dálnic Marek Sotona.

Minulostí je silnice vedoucí od podjezdu na Dělnické ulici. Tu nechává ŘSD postavit zcela novou. Oproti té, na kterou byli řidiči zvyklí, bude širší. Právě v těchto místech se bude Vilsnická spojka napojovat na stávající tah na Ústí nad Labem.

Muzeem drážní zabezpečovací techniky v Děčíně provází Petr Otčenášek.
FOTO: Symbol nádraží zachránilo před demolicí muzeum

Podle Sotony by zde měli být stavaři být hotoví nejpozději do 25. srpna, tedy podle plánů. Pak by mělo být možné podjezd opět otevřít a alespoň částečně ulevit přetíženému centru města.

Živo je ale i na ostatních částech budované spojky. Její většina je totiž skryta mezi továrnami na Ústecké ulici a vlakovým nádražím. Tam je na velkém úseku již položena spodní asfaltová vrstva. Protože z nádraží vedou k továrnám vlečky, vzniká zde moderní železniční přejezd s gumovým povrchem umožňujícím pohodlné přejetí. Součástí stavby je také řada přeložek vody, elektřiny nebo plynu.

Během několika týdnů by také měla začít stavba velkého kruhového objezdu, který bude mezi supermarketem Lidl a Pětimostím.
Původně mělo být hotovo do dubna příštího roku, prozatím je termín dokončení celé stavby, tedy i těch částí, které dopravu v Děčíně nijak neomezují, posunut přibližně o dva měsíce.

„Inženýrské sítě nebyly tam, kde podle vyjádření jejich správců měly být. To nám způsobilo nemalé komplikace co se týče dodržování termínů,“ dodává Marek Sotona ze ŘSD.

V děčínském aquaparku vyměňují tobogány.
FOTO: V děčínském aquaparku vyměňují tobogány