Při pátém masopustu v průvodu nemohli chybět muzikanti nebo nejrůznější masky, třeba prase vezoucí se v plechových neckách na porážku. A protože je masopust časem hodování mezi dvěma postními obdobími, čekala na účastníky toho ve Vilémově také spousta dobrot.