Do Krásné Lípy se vzbouřenci dostali po silnicích od Rumburka a chtěli pokračovat dál. Na nádraží se jim ale naskytla nečekaná příležitost. Do stanice za zvuků rakouské císařské hymny Zachovej nám, Hospodine, vjíždí vlak tažený Kafemlejnkem.

„Vzdej se, vzdej se!“ křičí vojáci v historických uniformách běžící se zbraněmi nataženými na své spolubojovníky z rakousko-uherské armády a četníky doprovázející vlak. Aby svým slovům dodali váhy, pro výstrahu střílí do vzduchu.

Než mohlo ale k sehranému přepadení vlaku znovu po sto letech dojít, museli pořadatelé opakovaně požádat diváky, aby ustoupili do bezpečí. Na malé nádraží, které není na takový nápor zvyklé, si jich cestu našla přibližně tisícovka.

Zdroj: Deník/Alexandr Vanžura

„Četníci vzbouřence pronásledovali po celou cestu. Potyčku měli také na nádraží v Krásné Lípě. V tom nedostatečném počtu ale nemohli zabránit vůbec ničemu,“ říká Radek Andonov, historik zabývající se kromě jiného právě Rumburskou vzpourou, od které za necelé dva týdny uplyne 100 let. Důvodem k vojenské vzpouře byla především šikana, špatné zásobování a nevyplacený žold.

Právě ukázkou části dějů okolo Rumburské vzpoury si v Krásné Lípě v úterý dopoledne připomněli dvě kulatá výročí. Sto let republiky a 130 let Klubu českých turistů. Slavnostní atmosféru podtrhla také výzdoba nádraží. Na tom nechyběla černo-žlutá rakousko-uherská vlajka, bílo-červená česká vlajka z dob mocnářství nebo flašinetář hrající odrhovačky.

„Kluci neblázněte, taky jsme Češi. Vždyť už je konec války,“ zoufale volali na vzbouřence zajatí vojáci, když je strkali spoutané do vlaku. Ten záhy odjel z Krásné Lípy.

„Vlak pak pokračoval na Chřibskou a Jedlovou, kde se kousek za stanicí zastavil,“ pokračuje v přibližování osudu vzbouřenců Radek Andonov.
Část vzbouřenců byla poté zajata, ta větší část ale pokračovala na Nový Bor, kde byla vzpoura definitivně potlačena.

Na památku vzbouřencům, jejichž deset hlavních vůdců bylo v Rumburku a Novém Boru popraveno. Mezi nimi byl také František Noha, předek herce Leoše Nohy.

Kromě vzniku republiky si v Krásné Lípě připomněli také 130 let Klubu českých turistů. Jeho krásnolipská pobočka sice funguje o poznání kratší dobu, teprve 36 let, péče o turistická lákadla ale má v tomto regionu dlouhou tradici.

„Přestože nejsme přímí nástupci, navazujeme na činnost Horského spolku. Ten v Krásné Lípě působil již od roku 1884,“ popisuje tradici okrašlovacích spolků šéf krásnolipských turistů Václav Hieke.

Turisté z Krásné Lípy se kromě obnovy turistického značení, stezek nebo studánek se například starají také o dvě rozhledny – na Vlčí hoře a na Dymníku u Rumburka.

Kromě toho pořádají každoročně také řadu akcí. Mezi ty největší patří zimní stanování pod Vlčí horou nebo putování skalními hrádky Labských pískovců. Na desítky dalších vyráží členové KČT Krásná Lípa nejen po České republice.