Ve Varnsdorfu začala rekonstrukce kanalizace na Národní ulici.Ve Varnsdorfu začala rekonstrukce kanalizace na Národní ulici.Zdroj: Tomáš SeckýBěhem následujících měsíců dělníci vymění 130 metrů splaškové a 32 metrů dešťové kanalizace v úseku mezi náměstím E. Beneše a křižovatkou se Střední ulicí.

Předpokládaná doba uzavírky je čtyři až šest měsíců, závislá bude především na klimatických podmínkách. Objízdné trasy vedou po okolních ulicích.