Výměna zvonů na zvonici podmokelského kostela začala před několika měsíci. Bylo nutné sejmout dva zvony, které následně prošly restaurátorskou dílnou. V neděli jim pak požehnal litoměřický biskup Jan Baxant.

„Menší zvon, který byl v původní sestavě, jsme restaurovali a následně jsme jej převezli do Javorů. Ten je totiž pro opravdu malý kostelík, ne do města. Tady nestačil ani výkonem," říká vyhlášený zvonař Petr Manoušek.

Kromě tohoto malého zvonu byly v původní sestavě ještě další zvony. Druhý restaurovaný se do zvonice ve středu opět vrátil.
„Náš kostel byl stavěn v letech 1856 až 1858, zvon pochází z roku 1857. Nemáme ale doklady, že byl odlit pro kostel svatého Františka z Assisi," přibližuje další zvon podmokelský farář František Jirásek. Na zvonu je pouze jméno zvonaře Karla Bellmanna, který jej odlil v Praze.

Třetí zvon, který v původní sestavě byl, opustil zvonici tento týden. A již se do ní vracet nebude.

„Je to litinový zvon. I ten najde své nové působiště, kde ale bude zvonit samostatně, protože kombinace litinových zvonů s bronzovými je akusticky nemožná," vysvětluje Manoušek.

Přesto ale podmokelská zvonice nebude o zvonění ochuzena. Do věže totiž přibyl nový, více než 120 kilogramů vážící nový zvon nesoucí název Milosrdenství. Odkazuje tak na rok milosrdenství, který letos vyhlásil papež František. Nový zvon bude sladěný s tím z poloviny 19. století. Bude tak možné zvonit buď na jeden z nich, nebo na oba najednou.

„Jsou na něm latinské nápisy Milosrdenství a Pokoj a dobro, což je heslo svatého Františka. Nechybí letošní letopočet, z druhé strany pak latinsky, že byl odlit pro farnost svatého Františka Assiského a jméno pana Manouška jako autora," popisuje František Jirásek nový zvon.

Přestože ke zvonici vede schodiště, bylo nutné povolat velký jeřáb, který pomohl dostat zvony až do zvonice.

„Není tady jiná cesta, ani litinový zvon bychom nedokázali snést po schodech," vysvětluje Petr Manoušek.

Instalaci zvonů sledovala řada zvědavců, kteří si celou akci, trvající několik desítek minut, také fotili.

Pro Petra Manouška to v současné době není jediná zakázka, kterou v Děčíně dělá. Ve své dílně má shodou okolností také zvony z kostela Povýšení svatého Kříže na Křížovce.

„Z administrativních důvodů je poměrně málo času, aby se to dokončilo. Peníze na jsou totiž limitované pro tento rok. Původní představa byla, že budeme pouze restaurovat dva zvony. Dneska je situace jiná. 
Z těch původních dvou se vrátí pouze ten starší a bude doplněn novým zvonem, takže budou zvonit v souhře," vysvětluje zbraslavský zvonař, který své zvony odlévá v Nizozemsku.

Do zvonice kostela v Křížové ulici se tak nevrátí velký zvon. O jeho využití zatím není zcela rozhodnuto. Je možné, že bude využit v některém jiném kostele, kde by mohl doplnit stávající zvony. Případně by mohl být vystaven ve zvonové stolici.

„Na věž se obvykle dostane jen málo lidí, takto by měli možnost vidět, jak zvony fungují," dodává Petr Manoušek.