Hřensko tradičně zahajuje turistickou sezónu v Edmundově a Divoké soutěsce na Velikonoce. Letos se poprvé turisté dostanou k hornímu přístavišti Divoké soutěsky po nových galeriích, které nechala obec loni vybudovat. Necelý kilometr nových turistických chodníků vyšel na přibližně deset milionů korun, většinu této částky pokryla dotace. Divoká soutěska tak dostala dátek ke své 120. sezóně.