Les jeřábů a nejrůznějších plošin, ze kterého občas vylétla sprška jisker od autogenu, připomínalo po celou sobotu východní nádraží v Děčíně. Stavební firma totiž začala s demolicí stoleté ocelové lávky, která propojovala Kamenickou ulici s východním nádražím.

Lávku bylo nutné nejprve rozřezat na čtyři díly, které potom velký jeřáb snesl na zem.

Od sobotního rána tak bylo na nádraží neobvykle živo. Ačkoliv v dohledu od lávky nebyl jediný nákladní vlak, kterých je jich nádraží plné. Všechny totiž dopravci včas odeslali do Německa, případně je zastavili ještě před Děčínem.

„Využili jsme toho, že v Německu je během víkendu také výluka, protože tam sanují skály nad tratí,“ řekl jeden z dělníků pracujících na demolici lávky.

Kromě toho, že pod jeřábem, který přenášel více než dvacetitunové části lávky, nemohly jezdit vlaky, bylo také nutné vypnout napájení trolejí a ty povolit tak, aby nehrozilo jejich přetržení při přenášení těžkého nákladu.

V příštích měsících čeká stavební firmu ta náročnější část výměny lávky. Musí udělat betonové piloty a na ty následně umístnit novou lávku. Ta původní byla i kvůli dlouhodobě zanedbané údržbě v havarijním stavu a o jejím stržené se mluvilo několik let. Kromě samotných chodců ohrožovala také vlaky jezdící pod ní. Hrozilo totiž i to, že by některé urezlé části mohly spadnout.

„Lávka je hojně využívána jak chodci, tak cyklisty. O jejím zachování nebylo nejmenších pochyb a je jasné, že její uzavření, byť na dobu rekonstrukce, zasáhne do přesunu mnoha děčínských občanů za prací či do školy. Její stav však byl již neudržitelný,“ uvedla primátorka Marie Blažková.

Nová betonová lávka vyjde na více než 42 miliony korun, z toho více než 31 milion zaplatí prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury stát.

Přestože je lávka minulostí, mnoho obyvatel Děčína ji bude mít navždy uchovanou jako vzpomínku na dětství.

„Jako kluci jsme z ní koukali do komínů parních lokomotiv,“ napsal na facebooku Děčínského deníku svou vzpomínku na lávku Milan Havlíček.