Podívat se na místa, která nejsou běžně přístupná, se mohli lidé podívat během Noci kostelů. Mohli si tak například prohlédnout zvonici v kostele svatého Václava a Blažeje nebo varhany v kostele Povýšení svatého Kříže. Připravené byly komentované prohlídky, například v kostele v Rumburku.

Řada kostelů si připravila také doprovodný program v podobě hudebních vystoupení. V podmokelském kostele svatého Františka z Assisi tak vystoupily děti z děčínské základní umělecké školy, v kostele Povýšení svatého Kříže pak zazpíval sbor SaH. Ten se představil také v poutní kapli Panny Marie v České Kamenici a v kostele v Arnolticích.