„Vyrostly tu projekty lesní naučné stezky a nová dětská hřiště v hodnotě více než tři miliony korun. Považuji je za smysluplně vynaložené finance, které návštěvníkům poslouží k hlubšímu poznávání národního parku a těm nejmenším k zábavě a pohybu v krásné přírodě," řekl ministr Brabec.

„Na dvaceti interaktivních zastaveních seznamuje návštěvníky parku s problematikou péče o zdejší lesy, jejich druhovou pestrostí i historickým vývojem," doplnil ředitel parku Pavel Benda.

Na okruhu o celkové délce asi 1,5 km návštěvníci najdou mimo jiné lesní altán vytvořený ze čtyř druhů dřeva stromů typických pro národní park, dřevěný chodník nad vodní tůní, lanovou lávku v bukovém zmlazení, hmatový chodník, maketu stromové dutiny, maketu smyku na dřevo, lýkožroutí prolézačku, dřevěný chodník se stopami zvířat, ptačí siluety i stromový dendrofon.

Největší atrakcí blízkého dětského hřiště pak je dřevěný model symbolu Českého Švýcarska Pravčické brány, který dětem poslouží také jako skluzavka či prolézačka. Čtyři metry vysoká dřevěná maketa Pravčické brány pojatá jako multifunkční herní prvek slouží zároveň jako prolézačka, skluzavka, lanovka nebo horolezecká stěna. Doplněná je o řadu dalších tradičních i méně tradičních herních prvků, například o pružinovou houpačku.

Kromě otevření nových atrakcí se přítomní zapojili i do akce Ukliďme Česko. Dobrovolníci, které podpořil i Richard Brabec, uklidili menší skládku domovních odpadků. O víkendu se ale uklízelo na více místech Děčínska, například v Děčíně uklízeli dobrovolníci pravý břeh Labe, do akce Ukliďme Česko se přidala i Krásná Lípa.