Ty byly dosud v dezolátním stavu; díky dotaci, kterou se podařilo Ústeckému kraji získat, ale stáje prošly kompletní rekonstrukcí. „Projekt je spolufinancován z fondu ERDF v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad," uvedla mluvčí kraje Lucie Dosedělová s tím, že kromě rekonstrukce stájí byly z dotace financovány i další akce na Libverdě, například vybavení učeben a šaten, pořízení zemědělských strojů či počítačů. Celkové náklady dosáhly téměř 22 milionů korun, dotace bude činit necelých devatenáct milionů korun.