Na děti tu totiž čekalo několik různých stanovišť, kde mohly předvést svou šikovnost. Často jim pomáhali také rodiče. Hned na prvním stanovišti si děti mohly vydlabat dýně, na dalším pak děti vyráběly masky na obličej.

Za každý splněný úkol dostaly děti razítko; celkem jich mohly získat čtyři. Zájem o úkoly byl velký, všechna místa u stolů byla většinou obsazena a děti musely čekat, až na ně dojde řada. Nakonec se mohly podívat také do speciálně postaveného planetária.