Před samotnou velikonoční jízdou zazněla v místním kostele svatého Mikuláše mše mikulášovického skladatele A. Röslera v podání Mikulášovického pěveckého a Vilémovského chrámového sboru za doprovodu Orchestru Šluknovska.