Desítky let chátral a byl jen rejdištěm malých varnsdorfských kluků, kteří si užívali třeba výhledu na město přímo z věžních hodin. V posledních letech ale prochází Červený kostel proměnou, na jejímž konci by měl být víceúčelový společenský prostor. Podobné místo, kde by mohly být svatby, koncerty nebo vítání občánků, totiž město zatím nemá.

„Museli jsme kostel zabezpečit, aby jej vandalové dál neničili. Bylo potřeba zajistit klenby, opravit střechu lícové zdi věže,“ vyjmenoval starosta Stanislav Horáček jen část doposud provedených oprav. Většinu nákladů rekonstrukce platí město, částečně je pokrývá dotace. Letos například získalo více než půl milionu korun na opravu dřevěných ochozů a vitrážových oken.

V havarijním stavu

Nejvyšší letošní položkou bylo restaurování kamenných prvků vstupního průčelí kostela, to vyšlo na více než 600 tisíc korun. Jen o něco levnější byla oprava ochozů. „Kamenné římsy pod zvonicí byly v havarijním stavu. Pískovcové bloky, které tam byly, propadly střechou i klenbami a napáchaly docela velké škody,“ řekl technik správy majetku městského úřadu Milan Hanousek s tím, že teprve když se vylezlo na střechu věže, ukázal se její skutečný stav a bylo potřeba urychleně začít s její opravou.

Problém bude s opravou interiéru kostela. Přestože je to poměrně mladá sakrální stavba, nemá město k dispozici žádné fotografie vnitřku. Navíc se zachovala jen část fresky nad oltářem, který zmizel v nenávratnu. „Nemáme v plánu mu vracet původní podobu, protože už nebude sloužit náboženským účelům,“ vysvětlil Stanislav Horáček.

Původní podobě interiéru tak nebude odpovídat výmalba zdi ani samotné vybavení.

Dohromady město do jedné z dominant Varnsdorfu investovalo přes sedm milionů. V roce 2018 poslalo na opravy čtyři miliony, z toho 1,3 milionu pokryly dotace. „Rádi bychom pokračovali stejným tempem jako letos. Tedy každoročně dát na rekonstrukci kostela přibližně tři miliony,“ doplnil starosta. Příští rok si město chce přesně ujasnit, co by v kostele mohlo být. Bude také potřeba vyprojektovat sociální zařízení a domluvit se s památkáři na jejich umístění. Je potřeba vyřešit také vytápění, bez kterého by se akce v kostele přes zimu konat nemohly, a také elektroinstalaci.

Nezaměnitelný kostel se veřejnosti poprvé po letech otevřel během letošní Noci kostelů. První velká akce, jako je svatba nebo vítání občánků, by se v kostele mohla uskutečnit za dva roky.

Kostel si nechala v letech 1904 až 1905 postavit německá evangelická církev. Po válce pak památkově chráněná stavba z glazurovaných cihel sloužila husitské církvi, která ji v 60. letech opustila a kostel začal chátrat. Pro jeho záchranu vzniklo občanské sdružení Červený kostel. Po mnoha letech soudních tahanic, kdy se o vlastnictví přelo město se státem, jej získal v roce 2015 do svého majetku Varnsdorf. Následně pak začal s opravami.