Slavnostnímu rozsvícení předcházelo společné vystoupení všech dětí i paní učitelek v kostýmovém pojetí Ladovská zima, při kterém nechyběl živý betlém nebo zpívání koled.

Po rozsvícení se děti fotografovaly a mohla začít volná zábava - vánoční jarmark s výrobky dětí, opékání těsta na trdelníky, ochutnávka tradičního moučníku od paní kuchařek a možnost dalšího teplého občerstvení ze stánků, to vše za zvuků vánočních koled.