Zdravé město Varnsdorf jako člen Národní sítě zdravých měst ČR uspořádalo veřejnou diskuzi o problémech města. Fórum se konalo ve Studentském centru Střelnice, bohužel účast byla nevelká. Fórum bylo příležitostí pro obyvatele města, organizace i podnikatele vyslovit své názory a podněty pro jeho další rozvoj. Letošními tématy byla veřejná správa, územní rozvoj, životní prostředí, vzdělávání a výchova, bezpečnost, zdravý životní styl společně se sociální oblastí, volný čas a sport a v neposlední řadě kultura a cestovní ruch. Všechna tato nejpalčivější témata prošla hlasováním všech přítomných a ti svými hlasy zvolili TOP 10. Nejbolavější je pro Varnsdorfáky zvyšující se kriminalita a migrace nepřizpůsobivých­.

Romana Macová