Na rozsáhlou výsadbu se městu podařilo získat grant od Nadace ČEZ, která na novou zeleň přispěla téměř 87 tisíci korun. Zahradníci vysadili kombinaci keřů meruzalka červená, ptačí zob obecný, trnka obecná, bez hroznatý, meruzalka černá a brslen evropský. Ty doplnili ovocným stromem dřínem obecným. „Chtěli jsme odpovídajícím způsobem zrevitalizovat a zlepšit životní prostředí obyvatel z okolní bytové zástavby a rodinných domů v této lokalitě. Jedná se přitom o svahovitý pozemek, který je zakončen rozsáhlou zelenou plochou. Ta místním, hlavně dětem, slouží k různým hrám, ale třeba se tu pálí i čarodějnice. Nově vysazené keře jednak zpevní břeh svahu, ale poslouží i jako útočiště drobnému ptactvu a v neposlední řadě sníží prašnost a poskytne stín těm, co budou zrovna využívat spodní plochu k hraní či odpočinku,“ uvedl během poděkování Jan Machač, starosta Chřibské. Jak dodal, osm líp velkolistých doplnilo stejné stromořadí podél zdi za kostelem sv. Jiří, neboť původní stromy musely být již před časem pokáceny.

Samoobslužný Luční bar na Kamenné Horce.
FOTO, VIDEO: Už jste byli v Lučním baru na Kamenné Horce? Prostředí vás ohromí

Grant Stromy Nadace ČEZ je od svého vzniku v roce 2011 zaměřen na zlepšení životního prostředí pomocí podpory výsadby stromů, a to především v urbanizovaném prostředí nebo jeho těsné blízkosti, která povede ke kultivaci a zmírnění projevů změny klimatu na lokální úrovni. Jedná se zejména o výsadbu či obnovu dřevin u veřejných budov, ve veřejně přístupných zahradách a parcích, podél vodotečí a návesních nádrží a v dalších přírodně či kulturně hodnotných lokalitách. Mimo jiné jde o obnovu stávajících nebo vznik nových alejí, stromořadí, remízků, sadů, zelených bariér proti větru a prachu a podobně. „Důležitou podmínkou je, že se v dané lokalitě musí jednat o historicky původní druhy a odrůdy, včetně těch geneticky a tvarově se odlišujících, což v Chřibské po konzultaci s odbornou zahradnickou firmou bezesporu splnili,“ podotýká k tomu Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.