„Zvláště chráněné druhy ptáků jsou na rušení člověkem extrémně citlivé. V případě, že jsou při hnízdění rušení, může dojít k opuštění a zastydnutí vajec, případně i úhynu mláďat. Dočasně chráněné lokality se návštěvníkům opět otevřou od konce června, v některých případech od konce července,“ uvedl mluvčí správy národního parku Tomáš Salov.

Zákazy vstupu se tradičně netýkají značených turistických cest, pro běžné návštěvníky tak opatření nepředstavuje žádné větší omezení. Na uzavřenou hnízdní lokalitu mohou narazit na některých neznačených cestách, a to například u Dolského mlýna, za Mariinou vyhlídkou, pod Sokolím vrchem Limberkem, u Vlčího hrádku a na dalších zhruba dvou desítkách míst.

Se zákazem vstupu souvisí také celoroční zákaz používání dronů nad územími všech národních parků. Ten platí už od poloviny předloňského roku. „Provozovatel dronu si nemusí ani být vědom toho, jaké dopady jeho činnost může na hnízdící ptáky mít. Sokoli stěhovaví, čápi černí a výři velcí to ani tak nemají v přírodě snadné, dopřejme jim proto klid v době, kdy jej potřebují opravdu nejvíc,“ doplnil ředitel správy národního parku Pavel Benda.

Podle Salova zákaz lidé většinou respektují. Vloni tak mohlo vylétnout z hnízd 18 mladých čápů a 26 sokolů. U výrů počet mláďat není jasný. „Jejich hnízda není jednoduché najít. Kdybychom výří samici navíc vyplašili, je jisté, že už se na hnízdo nevrátí a mláďata by uhynula. Ani ornitolog se neodváží jít příliš blízko,“ vysvětlil Salov.

S nerespektováním zákazu se ale potýkají v sousedním Saském Švýcarsku. Reprodukční index tam činí jen 0,6 mláděte na jeden sokolí hnízdící pár, v Česku je to zhruba 1,5. Tamní správci parku se obávají, že by se tak mohli sokoli do roku 2025 úplně přestat množit.

„Příčinu vidí v turistickém přetížení oblasti, spolu s přílišnou hustotou turistických cest a nedisciplinovaností návštěvníků. Ptáci jsou tak během hnízdění rušeni a buď nezahnízdí vůbec, nebo mláďata uhynou. Přitom právě na saské straně bylo sokolích mláďat tradičně víc než na české. To se však obrátilo v roce 2017, kdy mláďat bylo poprvé více na straně české,“ doplnil Salov.

Někteří turisté nerespektovali zákazy i u nás. „Téměř 20členná skupina turistů z Německa ignorovala všechny cedule a vypáskování hnízda. Potom jsme je ale objevili, takže dostali všichni pokutu. Celkem jsme tehdy od skupiny vybrali téměř 40 tisíc korun,“ přiblížil mluvčí.