Repliku původního obrazu namaloval Michal Janovský z České Lípy, na výsledné podobě kovaných prvků se nejvíce podílel Oldřich Heřman, kterému pomáhali pracovníci Technického zařízení města. Obnovenou skalní kapli lidé najdou při žlutě značené turistické stezce, na kterou se mohou vydat severně od českokamenického náměstí kolem Poutní kaple Narození Panny Marie. Cestou potkají i mnoho zajímavých skalních útvarů a vyhlídek.