Odpadky vylovili z říčky Kamenice ve Ferdinandově soutěsce, kam je voda přinesla z obcí před národním parkem. Z odpadků vznikl díky přirozené překážce skrz říčku „ostrov". Překážka tak pracovníkům usnadnila jejich úklid. Plasty pak odvezli k další recyklaci.

„Zanášení národního parku odpadky, které sem přináší voda z měst a obcí na horních tocích říček patří k dlouholetým problémům. Situaci se daří držet v únosných mezích díky pravidelnému čištění toků, které provádí nejen stráž přírody, ale také množství dobrovolníků," uvedl mluvčí Správy národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov s tím, že je těžké odhadnout, zda nepořádek lidé dělají úmyslně.

Spolku přátel Rumburku uklízel pod Dymníkem
FOTO: Nadšenci uklízeli pod rozhlednou Dymník

Pokud jde o pneumatiky, je podle něj jisté, že je lidé někde vyhodí a voda je přinese až do národního parku. Pet lahví na místě bylo takové množství, až se zdálo, že někdo vyklopil do řeky celý kontejner na plasty, a voda je sem pak také přinesla.

Nepořádek v národním parku ale někdy vzniká i kvůli nepořádným návštěvníkům. Ti někdy papírky nebo pet lahve vyhazují, nebo jim vypadnou z batohu, čehož si nemusí všimnout. Najdou se ale i tací, kteří přijdou do národního parku popíjet alkohol. Po nich pak zůstávají především skleněné lahve.

Případ, kdy někdo založil úmyslně černou skládku se v minulosti v národním parku již stal. „Menší podnikatel z blízké obce vyvezl do lesa několik pytlů s odpadem. Identifikovali jsme jej podle účtenek, které vyhodil," uzavřel mluvčí.

Dobrovolníci uklízejí labský břeh.
Matrace, kočárek nebo pneumatiky. Břeh Labe po roce potřeboval znovu uklidit