V současné době je nainstalován mobiliář, dokončuje se značení. Město Krásná Lípa a Lesy ČR závod Rumburk provádějí úpravu cest. Teprve po dokončení úprav bude stezka uvedena do provozu. Upozornění pro zájemce, stezka není ještě dána oficiálně do provozu. 

Za KČT Krásná Lípa Václav Hieke