Po téměř tři čtvrtě roce se na Velký pátek opět rozjely lodičky v Edmundově soutěsce u Hřenska. Soutěsky poničila srpnová povodeň – turisté do nich proto dosud nesměli.

Hned od pátečního rána mířily k lodičkám první návštěvníci. A často jen nevěřícně zírali do výše.

„Vůbec se mi nechce věřit, že voda dosahovala tak vysoko nad nás. Je to naprosto neuvěřitelné,“ uvedla jedna z prvních cestujících v Edmundově soutěsce.
Její slova potěšila především lidi starající se o soutěsky. Až do poslední chvíle tu totiž pracovali na opravách.

„Ještě ve čtvrtek večer jsme zde dodělávali poslední věci tak, aby se tu návštěvníkům co nejvíce líbilo,“ říkal během jedné z prvních plaveb místní převozník.

Mezi prvními turisty převládali především návštěvníci z Německa, cestu si sem našli i rusky mluvící turisté. Starosta Hřenska Josef Černý tak mohl být spokojený – dát zničené údolí do pořádku totiž byla pořádná dřina.

„Téměř o všechny práce na obnově jezu a zničeného vybavení soutěsky se postarala firma zabývající se pracemi v extrémních podmínkách,“ uvedl Černý s tím, že si celková oprava soutěsek vyžádá asi osm milionů korun.

V uplynulých měsících se tu opravdu tvrdě dřelo. V soutěsce ležel sníh ještě dlouho poté, co ve městech bylo jarní počasí. Veškeré vybavení a materiál bylo nutné dopravit ručně. Dřevo na stavbu jezu a opravu lávek se splavovalo po Kamenici.

I tak tu jsou ale stopy loňských srpnových povodní dál vidět. V soutěsce jsou poházeny zbytky lodí ze zničené flotily, písek je naplavený mnoho metrů nad současnou úrovní řeky Kamenice. Práce tak budou ještě pokračovat.