Pořídit se jej podařilo díky sponzorům, kteří se v rámci projektu Sociální auto na novou Dacii pro Slunečnici složili. Za to mají na autě reklamu svých firem.

Slunečnice, z.s. pracuje s lidmi s mentálním postižením, učí je soběstačnosti, pracovním návykům a smysluplně jim pomáhá naplňovat jejich volný čas.

"Automobil budeme využívat pro přepravu vybavení na akce, kterých během roku pořádáme velké množství, na přepravu pracovníků a klientů v rámci vzdělávacích aktivit nebo odborných konferencí," popisuje využití nového auta ředitelka Slunečnice Šárka Zimová Dostálová.

Auto využije Slunečnice také k cestám do sousedního Německa, kde má v Drážďanech a Pirně své partnery, nebo k dopravě vybavení a potřeb do tréninkové kavárny a palačinkárny na děčínském zámku. V té se klienti Slunečnice učí pracovním dovednostem.