Klienti Slunečnice tu najdou zázemí a řadu možností, jak trávit volný čas či se něco naučit. Například tu vyrábějí svíčky, které pak prodávají. Jejich výroba je ale kvůli materiálu drahá, proto probíhá jen dvakrát týdně.

Kromě dílny je v budově Slunečnice například i tělocvična nebo další pracovní místnost, kde klienti dělají ruční práce.

Slunečnice v Děčíně funguje již dvanáct let. Usiluje o integraci osob s postižením do běžného života a pomáhá jim při zajišťování důstojných životních podmínek. Je plně profesionální organizací využívající práce stálých pracovníků, externistů a dobrovolníků. Financovaná je pomocí grantů, dotací a také příspěvků podnikatelů či jednotlivců.

Kromě domu v Hudečkově ulici provozuje Slunečnice také tréninkovou kavárnu – palačinkárnu na děčínském zámku.