Během takzvaného Mediálního dne k nim totiž dorazili i novináři z Děčínského deníku.

Kromě postupu, jak noviny každý den vznikají, se děti také zapojily do tvorby fiktivního čísla: ve skupinkách, rozdělených podle jednotlivých ročníků, třídily čtyři vybrané zprávy podle důležitosti či jejich čtenářské atraktivnosti. Dále rozeznávaly, co je kriminální zpráva, či řadily vybrané titulní strany Děčínského deníku podle vizuální atraktivnosti.

Děti ukázaly, že mají přehled; i ty nejmenší totiž dokázaly správně odhadnout důležitost zprávy či správně vyhodnotit, která z předložených zpráv bude pro čtenáře nejatraktivnější. Také většinou dobře určily, jaké mediální události teď plní noviny: zmínily třeba fotbalové EURO či kauzu Davida Ratha.

Starší děti se zase vyptávaly, z čeho se noviny skládají, a také je zajímala novinářská hantýrka. Před novináři se postupně vystřídaly dvě skupiny dětí – od prvňáčků až po deváté třídy.

Mimo jiné se ukázalo, že i malé děti občas nahlédnou do novin či časopisů, byť jedničkou je pro většinu z nich v dnešní době internet.