Strom se vlivem silného větru rozlomil a spadl na komunikaci. Další část stromu hrozila pádem. Hasiči strom pokáceli a odklidili z místní komunikace.