VÝSTAVA K JUBILEU JE V MUZEU

Součástí letošních oslav kulatého jubilea je výstava v rumburské pobočce oblastního muzea.

„Výstava vzdává hold také mimořádným osobnostem. A to nejen samotnému donátorovi stavby Augustu Wenschuchovi, bývalému radnímu, ale pozornost věnuje rovněž staviteli Josefu Hampelovi či zmiňuje komunisty scházející se v hospodě pod Dymníkem za druhé světové války, již byli umučeni v koncentračním táboře," říká jedna z autorek výstavy o historii Dymníku v rumburské pobočce oblastního muzea Ester Sadivová. Výstava je přístupná 
v běžné otevírací době rumburského muzea až do 27. října 2016, od úterý do pátku od 9 do 15 hodin. Návštěvníci mohou výstavu ale zhlédnout i v jiný čas, stačí se telefonicky domluvit přímo s pracovníky rumburského muzea.

O stavbě rozhledny se začalo uvažovat o několik let dříve, než na její stavbu opravdu došlo. Roku 1887 došlo k založení místní sekce Horského spolku pro nejsevernější Čechy. Stejně jako v dalších městech patřilo mezi hlavní cíle členů spolku vybudování vyhlídkové věže a horské chaty. Kopec Dymník byl se svými parametry nejvhodnějším kandidátem.

Horší to ale bylo s finančními prostředky. Spolku se nejprve podařilo pouze vykoupit malou roubenku nejblíže k vrcholu a tu přebudovat na hostinec.

Spolek peníze potřebné na stavbu vyhlídkové věže sice nesehnal, ale rozhledna na Dymníku nakonec přeci jen vyrostla.

VĚŽ JAKO DÁREK K NAROZENINÁM

„Místní patriot a mecenáš August Wenschuch si dopřál opravdu stylovou oslavu svých šedesátých narozenin. Zaplatil totiž stavbu rozhledny, kterou hned po dokončení spolku věnoval," přibližuje vznik kamenné rozhledny nad Rumburkem Ester Sadivová.

Rozhledna na Dymníku se tak stala jednou z mála, kterou nefinancoval některý z okrašlovacích spolků, kterých na severu tehdejšího Rakousko-Uherska byla celá řada.
Wenschuch si mohl takový rozmar dovolit. Obchodoval se soustruženými výrobky ze dřeva a rohoviny, zákazníky měl přitom daleko za hranicemi mocnářství. Jeho dar pak připomíná pamětní nápis. Kromě rozhledny nechal postavit například chudobinec.

ROZHLEDNU ZACHRAŇOVALA I SBÍRKA

Stejně jako například rozhledna na Děčínském Sněžníku, ani ta na Dymníku neměla daleko ke zkáze. Na počátku 90. let minulého století byl její stav velmi špatný, vznikla proto sbírka, jejíž vynos pomohl rozhlednu zachránit.

Rok před svými stými narozeninami tak byla rozhledna znovu zpřístupněna veřejnosti. Deset let volného přístupu rozhledně ale nepomohlo, opět ji i kvůli vandalům bylo nutné uzavřít a opravit. Od roku 2008 již ale znovu vítá návštěvníky toužící po výhledu do kraje.

A výhled je to opravdu daleký a impozantní. Za příznivého počasí lze spatřit Krkonoše, před nimi Jizerské hory, Ještěd, jihozápadně vrchy Českého středohoří: Sedlo a Milešovku, západně Sněžník a Krušné hory, severozápadně Valtenberg a severně vrchy Horní Lužice Bieleboh a Czorneboh.

NAROZENINY OSLAVÍ PŘÍMO U VĚŽE

Kromě výstavy v muzeu je na 24. září připravena oslava kulatých narozenin. Tu chystá ve spolupráci s Klubem českých turistů, Lesy České republiky a Spolkem přátel Rumburka rumburská radnice.

„Připraven bude kulturní a doprovodný program pro celé rodiny," říká mluvčí rumburského městského úřadu Dalibor Dvořák.

Návštěvníci oslav se tak mohou těšit například na hudební vystoupení, v jednání je také přítomnost vrtulníku na oslavách.