Kromě toho se návštěvníci mohou těšit na netradiční vize designérů nebo zajímavosti 
z výroby figurky. Jedna sekce výstavy představí původní figurku zedníka a tu soudobou – tedy rozdíl čtyřiceti let – tehdy a nyní. Připravena je i soutěž o hodnotné ceny. Výstavu připravila společnost EFKO, český výrobce her a hraček, ve spolupráci s Technickým muzeem v Brně.

„Rád bych vás pozval do malebného kraje severních Čech, do Děčína. Výlet sem můžete spojit s nedalekým Hřenskem, plavbou lodí po Labi třeba až do Drážďan, nebo návštěvou nedalekých lázní, jak na české straně v Teplicích, tak na straně německé 
v Bad Schandau. Lokalita a Zámek Děčín nabízí snad tolik rozmanitých aktivit, kolik druhů povolání představuje Igráček," uvádí Miroslav Kotík, majitel společnosti EFKO.

„Právě sem se v lednu 2016 přesune výstava Fenomén Igráček, a zahájí tak oslavy Igráčkova jubilea. Ten již za několik dní oslaví svoje kulaté narozeniny. Bude mu neuvěřitelných 40 let," dodává Miroslav Kotík.

„Rod Thunů, původní majitelé zámku, udržoval kontakty s mnoha předními vědci či umělci – Josefem Dobrovským, Františkem Palackým, malířskou rodinou Mánesů atd. Zřejmě nejznámějším návštěvníkem zámku byl hudební skladatel Fryderyk Chopin. Trvalou vzpomínkou na jeho pobyt zůstává valčík As-dur, op. 34, č. 1, zvaný Děčínský, který zde Chopin poprvé uvedl a poté věnoval komtese Josefině Thunové," uvádí Iveta Krupičková, ředitelka Zámku Děčín.

„Naším dlouhodobým záměrem je navázat na historii zámku, který byl vždy centrem společenského a kulturního života regionu. Návštěvníkům nabízíme kromě stálých expozic i další časově omezené – příležitostné výstavy. Nyní je nám velkým potěšením přivítat na zámku výstavu Fenomén Igráček," dodává Iveta Krupičková.

Zámek má celoročně otevřené dvě prohlídkové trasy – „Zlatá léta děčínského zámku" a „Návštěva u knížete Františka Thuna". Od dubna do října je přístupný ještě třetí okruh „Barokní perly zámku" a prohlídka s Černým rytířem určená především pro rodiny s dětmi.

Tato prohlídka je součástí projektu „Otevřete 13. komnatu", zámek Děčín zde spolupracuje s dalšími 9 hrady a zámky. Během školních prázdnin je v nabídce ještě prohlídka „Za tajemstvím zámeckých dětí", určena pro nejmenší děti.

V roce 1932 museli Thunové z finančních důvodů prodat zámek československému státu, který jej nechal adaptovat na kasárny. Postupně se 
v jeho zdech vystřídala československá, německá, znovu československá a v letech 1968 – 1991 sovětská armáda.
V roce 1991 získalo zámek do svého majetku město Děčín a začala postupná rekonstrukce zchátralého objektu.

Vzhledem k pohnutému osudu zámku dalo hodně práce, aby vešel opět do povědomí turistů a milovníků památek. Zámek pořádá i jednorázové akce, jako například březnové odemykání zámeckých zahrad, masopust nebo Historický májový trh, kterého se každoročně účastní na 10 000 návštěvníků. Na zámku se během roku koná i mnoho koncertů a divadelních představení.

V roce 2016 bude pak stěžejní akcí zámku otevření významné výstavy „Chrámový poklad", která se stane součástí prohlídkového okruhu „Barokní perly zámku". Při této příležitosti budou vystaveny nově zrekonstruované vzácné sakrální (bohoslužebné) předměty. Výstava „Chrámový poklad" bude první v řadě akcí, které zámek chystá v rámci projektu „Šlechtické poklady".

Zámek Děčín byl v historii významným strategickým bodem česko-německého pomezí. Donedávna byl jeho význam opomíjen, a to vzhledem k tomu, že zámek po léta sloužil několika vojenským armádám, a tudíž byl veřejnosti nepřístupný. Nutno ale říci, že za poslední dobu nabývá opět na svém významu mezi českými kulturními památkami.

Již dnes, s počtem přes padesát tisíc návštěvníků za rok, patří mezi nejnavštěvovanější památky Ústeckého kraje. Vedení zámku vynakládá veliké úsilí na obnovu expozic a je nesmírně aktivní. Kromě stálých expozic a okruhů každým rokem zařazuje zámek do programu i řadu jednorázových výstav. Autor: Kateřina Goroškov