Vojenská auta, muži pohybující se v protichemických oblecích, dekontaminační sprchy pro lidi i auta.
V Děčíně, kam si odskočili 
z pravidelného cvičení v Tisé na Ústecku, ve středu cvičili vojáci ze speciálního protichemického praporu z Liberce.

Co je na lodi?

Rozběleský zimní přístav obvykle nabízí úkryt pro běžné říční lodě. Ve středu se ale proměnil na několik hodin na námořní přístav, který byl ohrožen chemickým zamořením.

„Kontrola spojení. Příjem. Velitel potvrzuje spojení," zkouší před odchodem na loď vojáci spojení s velitelským vozem.

Šlo o dva vojáky určené  pro průzkum, oblečeni byli v neprodyšných protichemických oblecích, na krku měli detekční zařízení. Celkem přístav obsadilo 150 vojáků.

Co je čeká na palubě lodi Radegast ale netuší. Správce přístavu totiž pouze nahlásil, že při běžné kontrole objevil
v kajutě laboratoř plnou neznámých chemických látek.

Po celou dobu průzkumu jsou vojáci v neustálém spojení se svým velitelem, kterému hlásí nález neznámých látek. Ty musí odebrat a uzavřít do speciálních nádob. V těch pak putují k rozboru do specializované laboratoře.

Rozbory

„Součástí praporu je i chemická a radiometrická laboratoř, která tyto vzorky zpracuje a může je identifikovat. Ta je schopna rozpoznat samozřejmě bojové látky, ale i ty průmyslově vyráběné," říká zástupce velitele 312, praporu radiační, chemické a biologické ochrany Jaroslav Dohnálek. Cvičení na lodích přitom není příliš obvyklé. Většinou totiž chemici cvičí v uzavřených budovách nebo na volných prostranstvích. Mají zkušenosti také s odstraňováním chemikálií ve vozidlech.

„Cvičení probíhá podle scénáře Skolkan, který vychází 
z prostředí rozvinutých ekonomik a umožňuje cvičit 
a testovat schopnosti NATO vést operace ve složitém prostředí," říká mluvčí praporu Vlastimila Cyprisová.

S chemiky cvičí
i jiná vojska

Do více než desetidenního cvičení v Tisé se zapojilo téměř 160 vojáků. A to nejen z libereckého protichemického praporu, cvičení se účastní například i vojáci z protivzdušné obrany z několika letišť.

„I vzdušné síly, stejně jako jiná vojska, potřebují mít protichemickou jednotku pro případ dekontaminace. Ať už osob nebo přímo na zásahu na letišti," vysvětluje zástupce velitele praporu přítomnost
i vojáků jiných zbraní.

Cvičení se tak účastní i vojáci z letišť v Čáslavi a Náměšti, kromě nich tu jsou vojáci také ze Strakonic a ze Staré Boleslavi.

Vojáci mají ochránit alianční stát

V rámci cvičení se vojáci snaží ochránit bezpečnost a nezávislost smyšlené země Estonia, která je stejně jako Česká republika součástí NATO.

„Cílem výcviku je zdokonalit činnost cvičících a dosáhnout sladěnosti jednotek během plnění odborných úkolů během radiačního a chemického průzkumu a pozorování a dekontaminace techniky, materiálů a osob," dodává Vlastimila Cyprisová.

Během výcviku si liberečtí vojáci také vyzkoušeli zbrusu nové dekontaminační jednotky určené pro očištění vozidel.

„Nové zařízení pro dekontaminaci bojových vozidel se jmenuje Linka 08. Ta je schopná upravit nejen šířku a výšku, ale i tlak, kterým je vozidlo čištěné," říká zástupce velitele praporu.

Dekontaminační linkou tak mohou projet i menší terénní auta sloužící například jako velitelské vozy stejně jako velké tatrovky.

Celá linka se skládá za dvou čistících rámců. Během cvičení z nich tekla voda, ale běžně používají vojáci k čištění lidí i aut chemikálie. Z prvního rámu na auto stříká chlornanová směs. Ta se nechá chvíli působit a následně  auto projede druhou sprchou, která auto očistí.

Cena podobné dekontaminační jednotky se pohybuje 
v desítkách milionů. Její součástí totiž nejsou jen sprchové rámy, ale i obří agregátová jednotka. Ta je skryta v běžném kontejneru.

Liberecké znají 
po celém světě

Právě liberecký prapor je  součástí aliančních jednotek, které má ochránit proti zbraním hromadného ničení. Jeho vojáci mají za sebou již řadu zahraničních misí.

Sloužili i například v Iráku nebo v Afghánistánu. Tam skončila jejich mise loni v prosinci.

Vojáci jsou připraveni i na úniky nebezpečných látek 
z chemiček, kterých je v Ústeckém kraji poměrně velké množství. Ale k ostrému zásahu v podobných situacích zatím přizváni nebyli, to zvládají hasiči.