Vor vyplul ze Štěchovic 11. července, v sobotu 21. července by měl dorazit do plánovaného cíle plavby, do přístavu Lauenburg. Trasa plavby je dlouhá úctyhodných 760 kilometrů – vor je dlouhý devadesát metrů, a je složený z pěti takzvaných tabulí.

„Vor jsme vyrobili přesně podle tradiční dobové technologie a původních postupů," uvedla manažerka celé akce Andrea Pondělíčková. Tvoří ho 120 šestnáctimetrových klád, z nichž se dá vyrobit asi 500 stolů, nebo 1 500 židlí. Vorařství mělo v Česku dlouholetou tradici. První doložená zmínka o voroplavbě je z roku 1316, tehdy se vory plavily po Vltavě. Velký rozmach zažila voroplavba v 18. a 19. století, v roce 1960 se po Vltavě uskutečnila poslední plavba.