Jedna z nejvýznamnějších sakrálních staveb na Děčínsku přestala sloužit svému účelu na začátku 50. let 20. století a stala se na několik desetiletí továrním skladištěm. Zchátralý objekt sevřený průmyslovou zónou města se jen tak ztěžka vrací k životu.

„Poprvé se tu konalo svatováclavské poutní setkání 
s bohoslužbou slova v roce 2012," říká historik Miloš Vavřička.

Letos tu o svátku sv. Václava probíhala již plnohodnotná pouť. Mši svatou sloužil biskupský vikář pro pastoraci a kanovník litoměřické katedrální kapituly Martin Davídek.

„Je pro mě ctí sloužit zde mši svatou po tolika letech 
v den, kdy český národ slaví
a vzývá patrona české země sv. Václava. Okamžikem svěcení, před téměř čtvrt tisíciletím, se prostor tohoto kostela stal natrvalo vyjmutým ze světského užívání a byl určen pro katolickou bohoslužbu, i když se v něm mše svatá slaví až po desítkách let," uvedl pater Davídek, kněz, pro něhož je Děčín místem, kde působil ve své první kněžské službě.

„Rozbělesy byly až do druhé poloviny 19. století výhradně zemědělskou obcí, která díky úrodné půdě zásobovala přilehlé obce – především město Děčín. Rozvoj průmyslu na přelomu 19. a 20. století zcela změnil její charakter, nakonec ve 2. polovině 20. století tovární provozy obec zcela pohltily," poukázal historik Miloš Vavřička.

Podle jeho slov byla rozběleská farnost ještě na počátku 20. století významnější než podmokelská. Měla filiální kostely, včetně poutní kaple sv. Jana Nepomuckého 
v Chrástu, dnes známá jako Thunovská kaple. Kostel sv. Václava fungoval do poloviny padesátých let minulého století, přilehlý hřbitov srovnaly v 70. letech se zemí buldozery.

Kostel sv. Václava, jehož návrh vytvořil slavný barokní architekt Kilián Ignác Dientzenhofer, byl v minulých letech těžce poškozen. V současné době je v kritickém stavu. Opravoval se již v 90. letech 20. století, nyní probíhá druhá fáze záchrany severní věže, do níž po dlouhá léta zatékalo. V tuto chvíli je se dokončuje výměna střešního pláště.

Kostel opravuje podmokelská farnost díky finančnímu příspěvku z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury České republiky a darům farníků.