Na přelomu 90. let byl členem dnes již zaniklé legendární skupiny Trvdohlaví. V roce 1995 mu byla udělena Cena Jindřicha Chalupeckého. Založil divadelní soubor Medehaha, stál za kolektivní výstavou Hnízda her v pražském Rudolfinu v roce 2000 a reprezentoval Českou republiku na světové výstavě EXPO 2005 v japonském Aichi.

Za knihu Záhádky získal v roce 2008 ocenění Magnesia Litera v kategoriích „kniha roku“ a „kniha pro děti a mládež“. Jeho tvorba se často obrací do světa dětství, konfrontuje se s nevinností a nalézáním identity; je jakýmsi podobenstvím o světě, který byl zbaven utopických vizí, když vstoupil do fáze dospělosti…