Impulsem pro vyhlášení referenda byl pocit Doubických, že je jejich vesnice pro Krásnou Lípu na okraji zájmu. „Možná poslední kapkou bylo, když se místní chalupáři dozvěděli, že na krásné louce u dnešní Fabriky mělo vzniknout chatičkové městečko. Paradoxně je dnes Doubice rekreačním centrem širokého okolí,“ říká bývalý starosta Doubice Martin Schulz.

Začátky nebyly pro samostatnou Doubici, která je dodnes nejmenší vesnicí okresu Děčín, nijak jednoduché. „Postupně jsme se postavili na vlastní nohy, stabilizovali jsme rozpočet, zajistili pitnou vodu,“ vyjmenovává jen některé z obtíží, s nimiž se nová obec musela vyrovnat, její současný starosta Jan Drozd. „Dnes už ale není důvod se nabyté samostatnosti vzdávat,“ dodává.

Na počátku 90. let žilo v Doubici jen kolem 50 stálých obyvatel, nyní jich je 107. Během léta se ale počet lidí díky chalupářům šplhá k tisícovce. Přitahuje je genius loci vesnice, ale i bohatý společenský život, o který se stará především Spolek přátel Doubice.

Pro řadu chalupářů, kteří před desítkami let Doubici a další vesnice v jejich dnes tak lákavé podobě zachránili, se Doubice stala jejich novým domovem. To je i případ hned dvou ze čtyř dosavadních starostů Martin Schulz i jeho předchůdce Miloslav Himmer jsou totiž původem z Prahy. Doubickým rodákem není ani Jan Drozd.

Vůči Krásné Lípě ale Doubice žádnou zášť necítí. Dobré vztahy potvrdil i starosta Krásné Lípy Jan Kolář, který se zúčastnil víkendových oslav samostatnosti, na něž dorazilo několikanásobně více lidí, než kolik má Doubice obyvatel.

Proč se Doubice osamostatnila?Na počátku 90. let uzrálo v Doubických přesvědčení, že je Krásná Lípa, pod kterou spadají, přehlíží. Jedním z důvodů byla i snaha o udržení klidu v malebné vesničce.