Ze svahů nad Přípeří se při prudších deštích valí proudy vody, které s sebou berou vše, co jim stojí v cestě. Dlouhé roky neudržovaný rybníček tak postupně zaneslo bahno 
v poměrně silné vrstvě. Bývalým rybníčkem tak jen protékal potůček.

To se ale změnilo během loňského roku, kdy se do práce pustila parta nadšenců bydlících především v nejbližším okolí rybníčku.

Na brigádách se tak scházeli lidé bydlící nejen v Přípeři, ale také na Jalůvčí, které je jen několik stovek metrů od obnoveného rybníčku.

Rybníček byl v minulosti využíván například při požárech lesů také jako požární nádrž.

Dobrovolníci se snaží oživit také jiná místa v Děčíně. Jedním z takových míst je park mezi Wolkerovou a Riegrovou ulicí. Park je dlouhé roky zanedbaný, i vinou složitých majetkových vztahů.