Kulturně společenské centrum a byty. Takové plány mají podle starostky Mikulášovic Miluše Trojanové se dvěma domy, ve kterých byla v minulosti jedna z nejstarších hvězdáren 
v České republice.  Kromě toho chce město v rámci rekonstrukce jednoho z nejstarších mikulášovických domů obnovit i hvězdárnu, která příští rok oslaví stoleté jubileum. Ta by se měla stát turistickým lákadlem nejen města, ale i celého regionu.

Aby si mohli lidé z Mikulášovic prohlédnout dům, který město koupilo, a hvězdárnu, uspořádal městský úřad den otevřených dveří. Toho využilo přibližně padesát lidí, kteří vystoupali až do kopule.

„Oba spojené domy byly dlouhodobě na prodej a cena byla příznivější než dříve. Je to dům stojící v centru města 
a má dlouhou historii. Proto jsme se rozhodli, že dům koupíme do majetku města," popisuje pohnutky ke koupi značně zdevastovaného domu starostka Miluše Trojanová. Město za oba spojené domy zaplatilo 600 tisíc korun.

Tím ale náklady pro město nekončí. Dům bývalé lékárny a hvězdárna totiž potřebují neodkladnou opravu. A vzhledem k tomu, že se jedná o historický objekt, mohou se náklady na opravu vyšplhat na mnoho milionů. Takové peníze samozřejmě Mikulášovice 
v současné době nemají. Město proto bude hledat dotace, ze kterých by mohlo historický dům v centru opravit.

„Myslíme si, že z lékárny by byly hezké tři byty. A z hvěz-dárny lze udělat například obřadní nebo výstavní síň. Takže celý objekt by fungoval jako kulturně společenské centrum města," nastiňuje Trojanová možné budoucí využití domu. Počítá také s obnovením hvězdárny. Ale ani to nebude nijak levná záležitost. Podle ředitele Severočeské hvězdárny a planetária v Teplicích Vlastimila Buchteleho se může cena vybavení takové malé hvězdárny pohybovat někde okolo 800 tisíc korun.

Z původního vybavení hvězdárny se totiž téměř nic nedochovalo. Zůstal zde pouze mechanismus otáčení a otvírání kopule a rezavý stojan na dalekohled se sedačkou pro pozorovatele.

Podle řady místních ale pořád existuje původní dalekohled, který do lékárny umístil lékárník Krause v době jejího vzniku. Má ho mít doma jeden z mikulášovických občanů.

Podle Trojanové se s hvěz-dárnou počítá jako s turistickým lákadlem.

„Jako máme nejsevernější rozhlednu v republice, tak 
i hvězdárna by prospěla zájmu turistů o Mikulášovice. Sice jsme malé město, ale máme velkou kulturní a historickou tradici," dodává starostka. Před válkou patřily Mikulášovice k poměrně bohatým 
a velkým městům, žilo zde na osm tisíc obyvatel. A hvězdárna byla v jednom z výstavních domů naproti kostelu.

„Hvězdárna fungovala prakticky do konce druhé světové války. Po válce přišel národní správce lékárník Hromádko. Ten měl ale spíše zájem o botaniku, o hvězdářství se vůbec nezajímal," říká pamětník Horst Hentschel, jehož sestra pracovala v mikulášovické lékárně jako laborantka.

Podle jeho slov se po válce 
v Mikulášovicích rozkradlo velké množství majetku, který zde zanechali odsunutí sudetští Němci. „Bylo zničeno a ukradeno mnoho knih. Najít například nějaké archiválie o Mikulášovicích je také velmi těžké," dodává mikulášovický rodák Horst Hentschel.

Mikulášovická hvězdárna patří k nejstarším v Česku…

Jednou z nejstarších hvězdáren 
v Čechách, se mohou pyšnit i Mikulášovice. Její historie začíná po roce 1913, kdy se místní lékárník pan Adolf Krause, k jehož velké zálibě patřila astronomie, rozhodl využít přestavby jednopatrového secesního domu s lékárnou k vybudování vlastní pozorovatelny na přilehlé věžičce. Tuto hvězdárnu budoval na základě vlastních plánů za pomoci firmy Ritter ve Vilémově, která se zabývala výrobou velkých kovových částí, a místních řemeslníků, kteří se podíleli na výrobě menších dílů.
Pod třímetrovou kopulí se nacházel sloup s paralaktickou montáží 
s hodinovým pohonem, na kterém byl instalován dalekohled Mertz 160/1920.

O velké zálibě v astronomii svědčí i jeho členství ve „Světové astronomické společnosti" a spolupráce s hvězdárnou v Berlíně – Treptowě, kam posílal své výsledky pozorování a fotografie.

Když byl v Děčíně 30. 5. 1920 ustaven „Spolek pro šíření astronomických znalostí", který měl 66 členů, stal se pan Krause členem výboru, ve kterém byl pověřen pozorováním planet.

Za doby činnosti byla hvězdárna nejen častým místem setkání členů astronomické společnosti, ale také cílem zájemců o pozorování krás hvězdného nebe z řad veřejnosti v Mikulášovicích a okolí. Činnost hvězdárny ustala v roce 1939 po úmrtí lékárníka Adolfa Krause. Koncem 60. let 20. století bylo zařízení jak lékárny, tak i hvězdárny rozebráno, rozkradeno a zničeno. O věhlasu zdejší hvězdárny a vědecké hodnotě astronomických pozorování může svědčit i údajná skutečnost, že v druhé polovině 60. let došel do Mikulášovic ze švýcarského astronomického institutu dotaz na pana lékárníka, se kterým byl před léty v odborném pracovním kontaktu. Zdroj: nixdorf.cz.