Dlouhá příprava

Celému výcviku předcházela poměrně dlouhá příprava
– vymyslet námět, teoreticky ho zpracovat, zakomponovat technické možnosti jednotek, vytipovat volné termíny hasičů v době prázdninových dovolených, vyklidit objekt od střepů, zatemnit okna pomocí pytlů, zajistit občerstvení
a mnoho dalšího.

Námět výcviku byl vzhledem k umístění budovy a původnímu účelu v podstatě jasný: „Výbuch s následným požárem v nádražní budově".

Téma: „V areálu budovy nádraží ČD ve Varnsdorfu se dne 2. 8. 2014 nachází neurčitý počet dětí, které čekají na osobní vlak v čekárně a dalších prostorech, a 2 zaměstnanci Správy železniční dopravní cesty.

Ve zhruba 9.30 cítí jeden ze zaměstnanců kouř, který – jak brzy zjistí – vychází z prostoru kuchyně personálu. Ta se nachází poblíž čekárny a skladovacích prostor v druhé části budovy a  je tvořena linkou se sporákem, který je napojen na PB lahev. Zaměstnanec v domnění, že se jedná jen o drobné zahoření, otevře dveře a nahromaděné nespálené plyny po přísunu kyslíku vzplanou, explodují a tím zapříčiní požár 
v několika částech budovy.

V budově je následkem tlakové vlny zraněno několik osob, některé z nich se mohou nacházet i mimo objekt. Výbuch 
s požárem je z administrativní budovy telefonicky ohlášen otřeseným zaměstnancem, který po sdělení základních informací upadne do bezvědomí."

Na místo události vyjela JSDH Varnsdorf s technikou CAS-24 Terrno (1+5), CAS-32 Tatra 148 (1+2), CAS-32 Tatra 813 (1+3) a DA-8 Fiat Ducato jako zázemí pro zdravotníky. JSDH Rumburk – s časovým výjezdem kategorie JPO II (tedy pět minut) – by dojížděla při skutečném požáru na místo ve srovnatelném čase – proto jela současně s varnsdorfskou jednotkou přímo z hasičské zbrojnice, a to s technikou CAS-24 Terrno (1+5) a Land Rover Defender.

Dobrá komunikace

Celý zásah byl závislý na dobré komunikaci velitele zásahu (Varnsdorf) a velitele druhé jednotky (Rumburk), kteří řídili činnost pěti průzkumných družstev v dýchací technice – Varnsdorf: tři družstva po 3 hasičích, Rumburk: dvě družstva po 2 hasičích. Postupně byla zjištěna přítomnost většího počtu zraněných osob, tudíž byly hasební práce omezeny pouze na ty nutné pro záchranu a evakuaci.

NA VIDEO SE PODÍVEJTE ZDE…

Po předání zraněného fiktivní záchranné službě, kterou velmi věrohodně zajistila vedoucí mladých hasičů s pomocí mladých hasiček, se činnost jednotek zaměřila na likvidaci ohnisek střední a těžkou pěnou. Během likvidace ohnisek bylo nalezeno několik tlakových lahví, které byly ochlazeny a vyneseny na dochlazení mimo budovu.

Po úspěšné lokalizaci a likvidaci se hasiči občerstvili 
a zároveň celý zásah společně vyhodnotili. Debata se rozvinula hlavně okolo prvotního průzkumu, zdravovědy a spojení u zásahu. Každý jsme si posypali popel na hlavu – a to je vlastně důvod, proč se výcvik dělá. Nikdy se nevychvalujeme do nebes, naopak na sobě hledáme chyby, které probereme společně a dáváme si na ně pozor v budoucnu, kdy může jít o životy doopravdy.

Simulace

Pro maximální možnou simulaci reálných podmínek byl při požáru použit vyřazený nábytek, dřevěné palety 
a krabice z místního obchodního řetězce. Část budovy, která byla určena pro vyhledávání osob, byla pečlivě zatemněna a vyčouzena „dýmostrojem", který nám vytvořil podmínky absolutně nulové viditelnosti. Celý výcvik trval 3 hodiny a nikdo se nám naštěstí nezranil.

Autor: Bc. Přerovský Jan, zástupce velitele JSDH Varnsdorf