Jednotlivé týmy se měly zapojit s projektem, ve kterém navrhly uspořádání benefiční akce na jeho podporu. „Náš projekt Dobro Krůčky odborná komise vybrala a v sobotu se konal workshop, kde nás zástupkyně Nadace seznámily s pojmem filantropie a ve druhé části i se samotnou organizací benefiční akce. Naším cílem je podpořit kroužek hendikepovaných dětí Krůčky při DDM Děčín,“ sdělila učitelka Světlana Plešková.